fbpx Skip to main content

U dinamičnom svetu prodaje i razvoja poslovanja, uspeh nije samo stvar talenta i upornosti; radi se o strateškom postupanju koje je uslovljeno rezultatima istraživanja tržišta. U LionEight-u je svaki prodajni pristup, sastanak sa klijentima i pregovor o partnerstvu zasnovan na detaljnom poznavanju potreba potrošača, samog proizvoda, konkurencije i našeg pozicioniranja na tržištu u odnosu na iste. 

Kao vodeći pružalac softverskih rešenja u transportnoj industriji, LionEight razume važnost fleksibilnosti i sposobnosti organizacije da se prilagodi promenama. U ovom blogu, od Filipa Stojanovića koji beleži značajne uspehe na poziciji Senior Sales Representiative-a saznajemo kako LionEight pristupa istraživanju tržišta i kako se ono odražava na poslovanje.

Istraživanje tržišta pokazuje se kao ključni faktor u oblikovanju uspešnih prodajnih strategija u našem načinu poslovanja. Naš tim sačinjen od marketing i prodajnih stručnjaka sprovodi istraživanja kako bi duboko razumeo potrebe, preferencije i trendove na tržištu softverskih rešenja u transportnoj industriji. Kroz analizu podataka o konkurenciji, tržišnim trendovima, i povratnih informacija od postojećih i potencijalnih klijenata, mi oblikujemo naše prodajne strategije koje su prilagođene trenutnim zahtevima tržišta. 

Ukoliko je ovo nešto što vam zvuči zanimljivo, LionEight trenutno ima otvorenu poziciju za Sales Representative-a, pa vas pozivamo da se prijavite i postanete deo našeg tima. 

Istraživanje kao početna tačka

Od samog starta u LionEight-u, pridajemo značaj istraživanju tržišta, šta više istraživački duh je i zaslužan za prvo softversko rešenje na kome se temelje svi dosadašnji uspesi kompanije. Kroz istraživanje tržišta, primetili smo da se sve više prevoznika suočava sa izazovima vezanim za efikasno upravljanje svojim vozilima i vozačima i usklađivanje sa sve strožijim regulativama i bezbedonosnim standardima. Na osnovu ovih saznanja, razvili smo inovativno softversko rešenje koje omogućava našim klijentima da efikasno prate i upravljaju svojom flotom što je rezultiralo povećanjem broja klijenata i rastom prihoda. Ubrzo je usledio i nagli porast broja korisnika naše aplikacije.

Inovacije na bazi rezultata I istraživanja tržIšta

Takođe, istraživanje tržišta pomaže nam da prepoznamo nove prilike za razvoj poslovanja. Na primer, nedavno istraživanje pokazalo je rastuću potražnju za integracijom sa drugim rešenjima koje kompanije već koriste u svom poslovanju.  Prepoznajući ovu potrebu, stupili smo u kontakt sa kompanijama koje razvijaju softvere koje smo želeli da povežemo sa našim softverom i razvili smo napredne opcije na aplikaciji. Za naše korisnike, integracije su značile smanjene troškova goriva i veću kontrolu nad nepredvidivim situacijama na putu. Kao rezultat, naša kompanija jača svoje mesto na tržištu i širi mrežu partnera.

Važnost komunikacije sa klijentima

Svakodnevno komuniciramo sa našim postojećim i potencijalnim klijentima kako bismo razumeli njihove potrebe, izazove i želje. Putem direktnih razgovora, anketa, evaluacija i feedback-a, mi dobijamo neposredan uvid u to kako naši proizvodi i usluge utiču na njihovo poslovanje. Ova stalna komunikacija omogućava nam da brzo reagujemo na promene na tržištu i da prilagodimo naše proizvode i usluge kako bismo zadovoljili potrebe klijenata.

Swot analiza

Kontinuirano istražujemo konkurenciju kako bismo razumeli njihove ponude, strategije i nastupe na tržištu. Analiziramo njihove proizvode, cene, marketinške kampanje i reputaciju kako bismo identifikovali ključne tačke za našu SWOT analizu (analiza snaga, slabosti, opasnosti i prilika). Ova analiza nam pomaže da bolje razumemo našu poziciju na tržištu i da identifikujemo strategije koje će nas razlikovati od konkurencije. Na primer, nedavna SWOT analiza identifikovala je kao našu snagu visok nivo zadovoljstva korisničkom podrškom.

Takođe, kontinuirano praćenje konkurencije omogućilo nam je da budemo svesni njihovih strategija i reakcija na tržišne promene. Na osnovu toga, uspeli smo da identifikujemo i iskoristimo konkurentske slabosti, kao i da preduzmemo preventivne korake kako bismo izbegli potencijalne pretnje.

Važnost istraživanja tržIšta u izazovnim periodima

Uzimajući u obzir izazove u trucking industriji kojih je u 2023. godini bilo više nego u svim godinama našeg poslovanja, dodatna posvećenost istraživanju tržišta postala je od suštinskog značaja. Povećanje cena goriva i promene u regulativama samo su neki od faktora koji su uticali na turbulencije u toku prošle godine. Međutim, upravo kroz adekvatno i kontinuirano sprovođenje istraživanja, bili smo u mogućnosti da prepoznamo svaku priliku, prilagodimo joj se  na vreme i preokrenemo u korist LionEight-a.

Zahvaljujući ovakvom pristupu, LionEight je uspeo da održi stabilno poslovanje i ostvari kontinuiran rast. Dosledno sprovođenje istraživanja tržišta omogućilo nam je da pripremimo našu organizaciju na promene osiguravajući  da budemo korak ispred konkurencije. Ovaj pristup nije samo rezultirao stabilnošću našeg poslovanja, već je takođe postavio temelje za dugoročni rast i prosperitet naše kompanije u budućnosti.

Prihvatanjem istraživanja tržišta kao strateškog imperativa, kroz sveobuhvatnu analizu kako svojih prednosti tako i cenovne strukture, asortimana proizvoda i pristupa prodaji konkurenata, olakšavamo pozicioniranje kompanije i omogućavamo stvaranje adekvatne poslovne strategije. Ovaj temeljan proces ne samo da pomaže u identifikaciji prilika, već i u prepoznavanju potencijalnih pretnji koje vrebaju u tržišnom okruženju. 

Ključ uspešnog poslovanja LionEight-a leži u agilnom pristupu i fleksibilnosti organizacije, a pravac promena predodređen je uvidima koji nastaju kao rezultat brojnih istraživanja. Da bi bili i ostali lider u industriji, ključno je da razumete svaki segment tržišta u svakom trenutku!