fbpx Skip to main content

Da bismo ostvarili svoj pun potencijal, kao pojedinci i kao kompanija, u LionEight-u  spremni smo da ulažemo u razvoj veština i verujemo u rezultate koji će doći. Kako bi se razvojem liderskih veština kod zaposlenih postigli željeni rezultati i zaista ojačali liderski kapaciteti, neophodno je razraditi dugoročan i temeljan razvojni program.

U ovom blogu imaćete priliku da saznate kako LionEight, softverska kompanija u ekspanziji, pristupa razvoju jednog takvog programa na čijem kreiranju i implementaciji rade  Ana Račić, Business Development Manager i Đurđa Tošić, HR Generalist koja će nam reći nešto više o tome.

“LionEight je mlada kompanija i kada to kažem ne mislim samo na godine postojanja već i na prosek godina naših zaposlenih. Jako je lepo što u toku jednog radnog dana imamo priliku da sarađujemo sa kolegama koje se međusobno veoma razlikuju po svom senioritetu, dužini radnog staža i ekspertizi. Ta raznolikost je naš zaštitni znak i omogućava nam da iz mnoštva perspektiva izdvojimo one najbolje i u skladu sa tim nađemo najprikladnije odgovore na svakodnevne poslovne izazove.

 

Da bismo ostvarili svoj pun potencijal, kao pojedinci i kao kompanija, u LionEight-u  spremni smo da ulažemo u razvoj veština i verujemo u rezultate koji će doći. Kako bi se razvojem liderskih veština kod zaposlenih postigli željeni rezultati i zaista ojačali liderski kapaciteti, neophodno je razraditi dugoročan i temeljan razvojni program.

Između ostalog, jednu grupu kolega sa kojima dosta sarađujem čine lideri nove generacije,  mladi ljudi koji su svoju karijeru započeli upravo u LionEight-u i koji su se vremenom istakli po svom znanju, doslednosti, posvećenosti, trudu, harizmi, snalažljivosti, spretnosti i kolegijalnosti. Oni su sada deo middle menadžmenta i vode velike i važne timove u okviru naše kompanije. Imajući na umu njihov potencijal i uticaj koji ostvaruju na druge zaposlene, težimo da ih  opremimo alatima i veštinama koje će im pomoći pri vođenju timova.

Kreiranje programa razvoja za lidere nove generacije smo shvatili kao ozbiljan zadatak. Široko je prihvaćena praksa da se pojedincima koji stupaju na liderske pozicije obezbedi trening ili serija treninga mekih veština. Tu se često stavi tačka na investiranje u njihov razvoj, a očekivanja od njih nastavljaju da rastu. U LionEight-u taj scenario želimo da izbegnemo jer daje rezultate na kratke staze, a mi se trudimo da negujemo mentalitet dugoprugaša i verujemo da samo sa takvim pristupom ostvarujemo prave rezultate.

U nastavku predstavljam naš program razvoja za lidere nove generacije kroz 4 koraka:

Opremanje bazičnim liderskim veštinama

Targetirali smo tri bazične tematske celine i svaki trening posvetili jednoj od njih. To su komunikacija, liderstvo i motivacija. U okviru prve tematske celine odgovorili smo na sledeća pitanja: “Šta sve podrazumevamo pod komunikacijom? Kako da znamo da je poruka koju smo preneli shvaćena na željeni način? Kako da dajemo feedback jedni drugima?”. Zatim, imajući na umu da prelazak sa operativne na lidersku poziciju može navesti zaposlenog da preispituje šta je njegova nova uloga, pozabavili smo se univerzalnim ulogama lidera i vrstama moći.

Kada je u pitanju motivacija govorili smo o faktorima higijene i motivacije u radnom okruženju, najčešćim demotivatorima i uticaju lidera na motivaciju zaposlenih. Na petostepenoj skali, lideri ovaj ciklus treninga ocenjuju ocenom 4, što za nas predstavlja pozitivan feedback i daje nam vetar u leđa za dalje korake

Primena naučenog i praćenje progresa

Nakon obavljenog ciklusa treninga nismo očekivali od lidera da naprasno promene svoj način rada i počnu sa primenom svega što smo na treninzima obradili. U većini slučajeva je jako teško primeniti teoriju u praksi i imajući to u vidu, kreirali smo mini taskove za lidere koji su se bazirali na veštinama stečenih na treninzima. Cilj je bio da kroz realizaciju tih taskova u realnim okolnostima lideri postepeno unapređuju svoju rutinu u vođenju timova.

Kreiranje otvorene i podržavajuće atmosfere između HR-a i lidera

Kroz ciklus treninga, a kasnije i kroz check-in sastanke koje smo održavali jednom u dve nedelje kako bi lideri delili svoja iskustva u vezi taskova, prirodno se stvorio prostor za diskusiju na razne teme koje su liderima važne. Najvažnije od svega, ovo nije bio jednosmeran proces jer je i meni kao HR-u značilo da u kontinuitetu dobijam inpute o trenutnim zbivanjima i klimi unutar departmana kako bih liderima pružila što adekvatniju podršku i kako bih mogla da planiram dalje korake. Kao posledica prva dva koraka dešava se puno spontanih diskusija na svakodnevnom nivou između HR-a i lidera, zajedničkih predloga za unapređenje određenih procesa pa i sama realizacija istih.

Kontinuirano učenje

Kada smo obradili teme kao što su motivacija, komunikacija i liderstvo, kada su lideri iskusili kako primena svega toga izgleda u praksi, kakav efekat ostvaruje na zaposlene i kada smo stvorili sigurnu i stabilnu klimu, došao je momenat da se svakom lideru posvetimo kroz individualne programe razvoja prilagođene svakome od njih.

Primenjujući naučeno u stvarnim situacijama, lideri su stekli dublje razumevanje svojih timova i razvili sposobnost da efikasno komuniciraju, motivišu i inspirišu druge. Kreiranjem otvorene i podržavajuće atmosfere, izgradili smo most poverenja između HR-a i lidera, omogućavajući im da slobodno dele ideje i izazove. Kroz kontinuirano učenje i individualne programe razvoja, svaki lider dobija priliku da razvija svoje jedinstvene talente i stvarno doprinese rastu naše organizacije.”

-Sagovornik : Đurđa Tošić